KdG Career Center en Unique Career slaan handen in elkaar in onderzoek naar mindset van en HR-beleid voor young professionals.

Wat zoekt een pas afgestudeerde young professional in een werkgever? Hoe trekt een werkgever die young professional aan én hoe houdt hij hem of haar aan boord? Hoger opgeleide young professionals willen aan job crafting doen, ze willen hun eigen job vormgeven. Dat blijkt uit onderzoek van het Career Center van de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool (KdG) in samenwerking met Unique Career. Het KdG Career Center bevroeg 1.500 van haar (bijna) afstuderende studenten en meer dan 20.000 bedrijven. Blikopener was de matchmaker in deze samenwerking. Een mooi voorbeeld van een nood aan kennis in het werkveld, waar het praktijkgerichte wetenschappelijke onderzoek van een hogeschool een antwoord op geeft.

 

We spreken met Gitte Peeters, zij is business unit manager bij Unique Career en Leen Christiaens. Zij is het hoofd van het KdG Career Center.

 

Wat was de aanleiding om een partner te zoeken voor dit project?

Gitte Peeters: Bij Unique hebben we een aanzienlijk bedrijvenbestand dat we regelmatig bevragen over verschillende thema’s. We zijn dus al bekend met verschillende onderzoeksmethoden. Hoewel we zelf een goed idee hadden van wat er leeft bij de bedrijven, stonden we te ver af van de leefwereld van young professionals. De expertise over de noden en verwachtingen van young professionals en hun eerste ervaringen op de arbeidsmarkt, vonden we bij het KdG Career Center.

 

Hoe kwamen jullie uit bij de Karel de Grote Hogeschool als partner?

Gitte Peeters: We krijgen regelmatig instroom van studenten van Karel de Grote Hogeschool. De maturiteit van deze profielen en de kwaliteit van hun vorming vielen ons op. Toen we via Blikopener in gesprek kwamen met het KdG Career Center stelden we vast dat zij zeer vernieuwende inzichten in de benadering van hun young professionals hanteren. We wilden al lang een onderzoek over de mindset van young professionals voeren, maar het ontbrak ons aan netwerk, kennis en middelen om dit goed uit te voeren. Dankzij het contact via Blikopener kregen we nu die kans.

 

“We wilden onderzoeken of ons buikgevoel werd bevestigd in een kwantitatief  onderzoek.”

 Gitte Peeters, Unique Career

Dat bepaalde meteen de scope van het onderzoek.

Gitte Peeters: We merkten dat er een mismatch is in de verwachtingen van young professionals en bedrijven. We waren op zoek naar een academische onderbouwing van ons buikgevoel om dit te kunnen staven met cijfers.

 

Leen Christiaens: De matching van die twee perspectieven is cruciaal. We hebben hierbij onze expertise als KdG Career Center maximaal ingezet om het traject en de aanpak uit te zuiveren om ervoor te zorgen dat het onderzoek zo waardevol mogelijke resultaten zou opleveren. Dit voorbereidend traject heeft heel wat tijd ingenomen. Dit was mogelijk dankzij Blikopener, dat de kans biedt om tijd te nemen om noden en verwachtingen scherp te stellen en te komen tot een zeer doelgerichte aanpak.

 

Hoe verliep de samenwerking met het KdG Career Center?

Gitte Peeters: Het KdG Career Center had eigen onderzoeksresultaten uit het verleden. Er was dus een basis om van te vertrekken. We waren aangenaam verrast dat de experten van het KdG Career Center inzicht hadden in de allernieuwste hr-modellen. Hun aanpak was bovendien heel gestructureerd en ze staan dicht bij de young professional en krijgen hen goed gemobiliseerd. Wij hopen in de toekomst nog meer samen te werken. We zijn één van de privileged partners van het KdG Career Center en daar zijn we fier op!

 

“Het onderzoek mocht niet overschaduwd worden door de pandemie. We streefden naar onderzoek dat langer zou meegaan en aanleiding zou geven tot disruptie in de rigide hr modellen.”

Gitte Peeters, Unique Career

 

Wat waren de uitdagingen van het onderzoek?

Gitte Peeters: Een uitdaging is om het onderzoek daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Daar komt het KdG Career Center sterk mee naar buiten. Ze organiseren webinars, bedrijven kunnen hen consulteren voor tips & tricks, zich aanmelden voor themasessies dankzij Blikopener. Zo zie je effectief de impact dat het heeft. Bedrijven leren bij over de noden en verwachtingen van hun (nieuwe) werknemers en dat vertaalt zich in een optimalisering van hun HR-beleid voor jonge starters. Het resultaat: een hogere retentie en meer job happiness bij young professionals.

 

Welke lessen moeten we trekken uit het onderzoek?

Gitte Peeters: Er is nood aan sensibilisering bij werkgevers en young professionals over elkaars verwachtingen en de vertaling hiervan naar concrete, doelgerichte initiatieven. Beleidsmakers hebben hier ook een rol in te spelen om het kader te concretiseren. Een mooi voorbeeld zijn de Scandinavische landen. Daar combineren ze oriëntatie in het werkveld en flexibiliteit met werkzekerheid. Uit ons onderzoek kwam naar voor dat er bij generaties Y en Z een onbetwistbare nood is aan flexibel werken, zichzelf ontdekken en proeven van verschillende contexten. Young professionals willen hun loopbaan in eigen handen nemen. Alleen missen ze vaak de handvaten en ondersteuning van de werkgever om dit daadwerkelijk te doen. Het is aan bedrijven om hierop in te spelen. Het KdG Career Center is een belangrijke innovatiehub  in dit domein. Zij zetten hier al langer op in. Zowel de overheid als bedrijven promoten standaard hr modellen, terwijl dit onderzoek bewijst dat alternatieve modellen met een specifiek groei- en ontwikkeltraject voor young professionals in lijn met hun noden en verwachtingen de toekomst zijn.

 

“De resultaten van het onderzoek zijn belangrijk voor young professionals om hen beter voor te bereiden op gesprekken met werkgevers.”

Gitte Peeters, Unique Career

 

Welke stappen nam Unique Career na de resultaten van het onderzoek?

Gitte Peeters: In een eerste fase deelden we de resultaten met onze young professionals om hen beter voor te bereiden op gesprekken met werkgevers. In een tweede fase – eind september – gaan we onze klanten informeren en stimuleren om hun hr beleid futureproof te maken met ontwikkeltrajecten op maat van young professionals. Binnen Unique passen we dit elke dag toe. We organiseren vaak  overleg met onze young professionals en je kan bij ons flexibel werken, zelfs met een vast contract.

 

Meer lezen (p.46): UITPAKKEN_MET_IMPACT_DEF_v2021_LoRES.pdf (vlaamsehogescholenraad.be)

LEES OOK

Testimonials

'Ik miste iets in mijn vorige job. Samen met het KdG Career Center heb ik voor mezelf ontdekt waar ik het meest belang aan hecht in een job.' Eline Brak, Toegepaste Informatica

Testimonials

'Een initiatief als Next Gen Talents is broodnodig. De krapte op de arbeidsmarkt die we vandaag meemaken is ongezien. We zijn ervan overtuigd dat we met Next Gen Talents een duurzaam antwoord kunnen bieden aan bedrijven.' Andreas Pfeffer, Recrewtment


KdG Career Center

Als Kennis- en Dienstverleningscentrum Young Professionals streeft KdG Career Center naar job happiness van young professionals. Om dit te realiseren biedt KdG Career Center verschillende vormen van dienstverlening aan naar studenten, alumni en bedrijven en organisaties.

Contacteer ons

Lees ook

Testimonials

'Ik miste iets in mijn vorige job. Samen met het KdG Career Center heb ik voor mezelf ontdekt waar ik het meest belang aan hecht in een job.' Eline Brak, Toegepaste Informatica

Testimonials

'Een initiatief als Next Gen Talents is broodnodig. De krapte op de arbeidsmarkt die we vandaag meemaken is ongezien. We zijn ervan overtuigd dat we met Next Gen Talents een duurzaam antwoord kunnen bieden aan bedrijven.' Andreas Pfeffer, Recrewtment