Young professionals

Van bij de start van je studies tot jouw eerste stappen op de arbeidsmarkt als young professional ondersteunen we jou met alle carrièregerichte vragen en uitdagingen. Ons doel? Samen bouwen aan jouw job happiness!

Ik ben een young professional

Organisaties

We bieden a-tot-z ondersteuning om jouw organisatie young professional proof te maken. Succesvol aantrekken, binden, motiveren, groeikansen bieden en coachen: we helpen jou graag op weg!

Ik ben een organisatie

De methodes van het KdG Career Center steunen op het het BRA-principe.

Bewustworden

Welke invulling geef jij aan job happiness? Waarom is het belangrijk om hierbij stil te staan? Hoe ziet jouw professioneel DNA eruit? In deze eerste fase draait alles rond bewustwording. Het benoemen van en invulling geven aan job happiness is een eerste uitdagende, maar essentiële stap.

Responsabiliseren

Job happiness komt niet uit de lucht gevallen. Je bent er zelf ook verantwoordelijk voor. Het vraagt reflectie en tijd om het als young professional stap voor stap vorm te geven. Het is je leidraad bij het nemen van beslissingen. Hou zelf de touwtjes in handen voor een succesvolle start van je loopbaan!

Activeren

Wat kan je doen om je plannen en ambities om te zetten in de praktijk en je loopbaan actief in eigen handen te nemen? Welke initiatieven neem je? Bij wie ben je aan het juiste adres? En wanneer? In de derde fase zet je zélf zaken in beweging, en kom je telkens een stap dichter bij jouw job happiness!

Het BRA-principe krijgt concreet vorm in het proces dat onze studenten vanaf het eerste jaar van hun studies doorlopen. Zo verwerven ze al tijdens hun studies de nodige loopbaancompetenties en een actieve mindset om ownership te nemen over de eigen loopbaan.

 

Het proces wordt ondersteund door ons uniek ebook Course to Career dat we ontwikkelden op basis van onze kennis en expertise. Course to Career is een digitaal platform met theoretische denkkaders, oefeningen en gerichte opdrachten, inspirationals, tests, etc. die volop inzet op de ontwikkeling van loopbaanskills van studenten gedurende het volledige studietraject: vanaf het eerste jaar van de studies tot het moment van afstuderen (en erna).  De student gaat doorheen het proces van Bewustwording, Responsabilisering en Activering voor zijn/haar job happiness. Course to Career brengt het professioneel DNA in kaart en past dit toe op een werkcontext, bedrijfscultuur, functies. Het zet aan tot gerichte keuzes en maakt verdere gewenste professionele groei mogelijk.

Van Self Awareness over Context Awareness naar Growth Awareness.

Zelfbewustzijn - Self Awareness

Wat is jouw professioneel DNA? Dat is de centrale vraag in Self Awareness, hét vertrekpunt voor jouw invulling van job happiness. Wie ben je als persoon en wie wil je zijn als (young) professional? Wat zijn je sterktes en ontwikkelpunten? Wat geeft je energie, of net niet? Waarin wil je verder groeien? Hoe vertaal je deze inzichten naar een professionele context? Welke rol neem je op in een team? Hoe werk je graag samen?

Motivatie - Context Awareness

Wat is de context waarin jij als young professional wil werken? Vanuit de inzichten in Self Awareness, maak je de doorvertaling naar Context Awareness. Welk type bedrijf komt overeen met jouw professioneel DNA? Welke bedrijfscultuur inspireert jou? Welke leidinggevende en welk team zorgen bij jou voor de juiste motivatie? Welke rol(len) neem jij graag op en bij welke functie(s) sluit dit aan? In Context Awareness draait alles rond verbondenheid met en betrokkenheid bij de organisatie en het team waarin jij wil terechtkomen.

Ontplooiing - Growth Awareness

Hoe zie jij als young professional jouw groeiproces binnen een organisatie? Waar wil je op inzetten? Hoe geef je concreet vorm aan je professionele ambities? Dat zijn de centrale vragen in de derde stap van het proces. Groei is een persoonlijk gegeven en houdt opnieuw verband met het professioneel DNA. In deze fase brengen we alle elementen samen uit de vorige fasen en zie je als young professional het grotere geheel waar je deel van uitmaakt. Het resultaat? Een concreet beeld van je (verdere) professionele plannen met gerichte acties om ze te verwezenlijken!

Dankzij onze aanpak en het inzetten op de 3 pijlers, zijn onze young professionals in staat om hun professioneel DNA te vertalen naar een passende werkcontext, bedrijfsstructuur, bedrijfscultuur, sector en functie.

Onze young professionals zijn zich bewust van het belang van loopbaandenken, ze hebben inzicht in loopbaancompetenties en weten hoe ze hiermee gericht aan de slag kunnen gaan.

Laat je inspireren door onze testimonials, projecten of onderzoeksresultaten.

Lees alle stories
Lees alle stories